Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na  stránke MsO SRZ Ružomberok brigada.jpg

                                                   Ľudovíta Fullu 2, 034 01 Ružomberok

email: srzruzomberok@gmail.com

Admin: lukaskollarik@gmail.com

 

Nové na stránke

3. 5. 2019

Nové foto: Fotoalbum / Zarybňovanie  a Fotoalbum / Zaujímavosti / Neres hlavátky Revúca 2019 

 

Preteky v LRU plávaná Hrabovo 2019

23. 4. 2019

PROPOZÍCIE 

Preteky v LRU – plávaná pre členov MsO SRZ Ružomberok

DÁTUM KONANIA: 18.05.2019

Miesto: VN Hrabovo, revír číslo: 3-5080-1-1

Riaditeľ pretekov: Ing. Blumenstein Michal

Technický vedúci: Cibulka Maroš

Vedúca bodovacej komisie: Anastázia Líšková

ČASOVÝ PROGRAM:

Zraz účastníkov: o 07,00 hod. v priestore čerpadiel vody pre zasnežovanie Malina  Brda.

Nástup pretekárov a losovanie:  o 07,30 hod. / po losovaní odchod na stanovištia /

Vnadenie: o 08,25 hod.

Preteky: o 08,30 – 12,00 hod.

Váženie úlovkov: priebežne pri ulovení 2 ks kapra a o12,10 do 12,30 hod.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov pretekov: o 12,30 hod.

ORGANIZAČNO – TECHNICKÉ OPATRENIA:

 • každý účastník je povinný byť držiteľom platného povolenia na tento revír a zapísať si dátum lovu a úlovky rýb!
 • štartovný vklad je 5.- € /  1 loviaci
 • účastníci sú povinní zúčastniť sa nástupu a osobne losovať
 • loví sa na jednu udicu – spôsobom plávaná
 • nástrahy a návnady podľa zákona o rybárstve
 • hodnotí sa len kapor rybničný
 • uloveného salmonida je nevyhnutné okamžite šetrným spôsobom vrátiť späť do vody !
 • účastník si môže privlastniť zákonom stanovený druh ryby a množstvo ulovených rýb
 • ryby môžu byť prechovávané len predpísanej sieťke
 • zákaz zmeny vylosovaného stanovišťa / v prípade nedodržania bude pretekár vylúčený z pretekov /    
 • každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie
 • lov na VN HRABOVO po preteku zakázaný, v zmysle Zákona o rybárstve povolený od 01.06.2019 !!

Prihlásiť sa môžte každý utorok od 16:00 do 16:30 v rybárskom dome na ul. Ľ.Fullu č.2.  Poprípade aj na mieste konania pretekov, s ohľadom na maximálny počet účastníkov. 

 

Oznamy pre členov MsO SRZ Ružomberok

7. 1. 2019

BRIGÁDY NA RH ŠTIAVNIČKA KAŽDÚ SOBOTU OD 8:00hod. Príďte si splniť základnú členskú povinnosť!

Školenie nových členov začína 1.marca 2019 o 16:30 hod v rybárskom dome v zadnej časti.    

NOVÝ SPRAVODAJCA 2019 NA STIAHNUTIE TU: Spravodaj 2019.pdf

NOVÝ ZÁKON O RYBÁRSTVE PLATNÝ OD 1.1.2019 TU: Zákon 216/2018

NOVÁ VYHLÁŠKA K ZÁKONU O RYBÁRSTVE TU: Vyhláška 381/2018

 

Vydávanie povolení v roku 2019

Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež ( pre ružomberských členov aj rybárske lístky ) sa budú predávať v Rybárskom dome  na ulici Ľ. Fullu č.2. A to každý štvrtok od 10.01.2019 v čase od 16.00 do 18.00 hodiny do konca mája. Predaj povolení bude v zadnej časti rybárskeho domu ( bývalý  rybársky obchod ). 

Upozorňujeme členov, že každý rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a musí vyplniť tlačivo objednávka povolení. 

Objednávka formát Excel : objednavka-2019-new (1).xlsx alebo objednavka-2019-new Excel 97-03.xla                                                                                      

Objednávka formát PDF: objednavka-2019-new (1).pdf

Druhy a ceny povolení na rybolov v roku 2019

Duh povolenia Cena (Eur.-)
Miestne na vody kaprové 33
Miestne na vody pstruhové 37
Miestne na vody lipňové 30
Miestne na vody kaprové (6 - 14 rokov) 10
Miestne na vody pstruhové (6 - 14 rokov) 15
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov) 17
Zväzové povolenie KAPROVÉ 40/10(6-14r)
musí byť zakúpená miestna kaprová
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ 40
musí byť zakúpená miestna lipňová
Členská známka dospelí 26
Členská známka mládež 17
Ročný rybársky lístok 7
Trojročný rybársky lístok 17
Povolenie na lov hlavátky / nečlen 100 / 200

 

Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné doniesť si novú fotografiu. Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 50 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca. V opačnom prípade musia členovia uhradiť spomínané zápisné 50  €.  Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku. Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do 14 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.Nezabudnite si splniť brigádnickú povinnosť.V prípade neodpracovanej brigády musí člen uhradiť 30 €.

Od roku 2019 je poplatok za neodpracovanú brigádu schválený výborom MsO SRZ Ružomberok 50 €. Čiže kto si neodpracuje v roku 2019 brigádu, v roku 2020 pri kúpe povolení zaplatí 50 €.

UPOZORNENIE !!

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2019 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte mu nebude vydané povolenie na rybolov. 

 
 

Predaj hosťovacích povolení v roku 2019

18. 12. 2017

 

Rybársky obchod THYMALLUS - Š.Moyzesa č.5, 034 01 Ružomberok

Pondelok - Piatok od 8.30 do 17.00 hod

Sobota 8.30 do 12.00 hod.                                        Tel.kontakt:  0917 880 441


Rybárska krčma Ivachnová - obec Ivachnová

Pondelok - Sobota od 6.30 do 22.00 hod

Nedeľa 9.00 - 10.00 / 14.00 - 20.00 hod             Tel. kontakt: 0908 202 213