Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na  stránke MsO SRZ Ružomberok zakaz.jpg                                                   Ľudovíta Fullu 2, 034 01 Ružomberok

email: srzruzomberok@gmail.com

Admin: lukaskollarik@gmail.com

 

Rybárske preteky VN Hrabovo 22.09.2018 v love pstruha dúhového

12. 9. 2018

Výbor MsO SRZ Ružomberok Vás srdečne pozýva na rybárske preteky, ktoré sa budú konať 22.09.2018 na VN Hrabovo .

 

Účastníci pretekov: prihlásiť sa môžu všetci členovia MsO SRZ Ružomberok (dospelí, deti a mládež) s platným povolením na rybolov v Rybárskom dome u p.Líškovej do utorka 18.09.2018 (16.00 – 17.00 hod). Prihlásiť sa na preteky je možné aj v deň konania pretekov do 7:00 hod. len obmedzenému počtu pretekárov. Kto nevlastní povolenie na rybolov môže si zakúpiť denné hosťovacie povolenie.

 

Štartovné:  Deti a mládež do 15 rokov 2 €, dospelí a mládež od 15 rokov 5 €. Štartovné hradené v sobotu je + 1  . V cene štartovného je guľáš v hodnote 2€. Maximálny počet dospelých účastníkov je 50. Pre výhercov sú pripravené hodnotné ceny.

 

Brigády jeseň 2018

11. 9. 2018

Brigády jeseň 2018

Upozorňujeme členov MsO SRZ Ružomberok, že brigády  v roku 2018 sa uskutočnia podobne ako vlani a teda nasledovne:

Rybníky MsO v Štiavničke

Brigády sa uskutočnia na jeseň v mesiacoch september, október, november. Zraz bude vždy v každú sobotu od 8.00 hod. Brigády na rybníkoch sa budú vyhlasovať aj cez pracovný týždeň, ale len podľa potreby. Na brigády na rybníky žiadame členov, aby sa primerane obliekli a nosili si so sebou čižmy (najlepšie dlhé). Prípadné brigády v lete budú organizované kvôli koseniu a úprave rybného hospodárstva a budú vyhlasované vždy osobitne podľa aktuálnej potreby. Ak však členovia MsO budú mať záujem vykonať brigádu aj individuálne je to možné, ale je potrebné si ju vopred dohodnúť s p. Zontágom (0908 891 465), s p. Piterkom (0907 257 042) alebo p. Mirjanským (0905 902 899).

Ostatná brigádnická činnosť

Brigády mimo rybníkov budú vyhlasované osobitne len podľa potreby a to najmä na čistenie vodných tokov, upratovanie v rybárskom dome alebo pri inej činnosti MsO (kultúrno – spoločenské akcie a športové súťaže). Brigády si môžu zorganizovať aj samotní členovia, ale musí byť vopred informovaný hospodár MsO – p. Zontág (0908 891 465), alebo  – p. Mirjanský (0905 902 899), alebo p. Kulak (0908 838 272). Ide najmä o uskutočňovanie brigád v jednotlivých obciach. Upozorňujeme členov, že pokiaľ sa brigáda vopred neoznámi a následne neodkontroluje, nebude uznaná.

Okrem webovej pozvánky na brigády bude oznam o ich uskutočnení vyvesený aj na úradných tabuliach MsO v Rybárskom dome na Fullovej ulici, na ulici A. Bernoláka /oproti budove Allianz – Slovenská poisťovňa/, alebo v obci Ivachnová pri rybárskej krčme.

Príďte si splniť svoju základnú členskú povinnosť!

 

Nové na stránke

23. 7. 2018

V časti Menu / Články a správy - nájdete 2 pekné  články o revíroch MsO SRZ Ružomberok.

Nové foto:

Fotoalbum / Rybárske preteky / LRU plávaná Hrabovo 2018                                                   Fotoalbum / Ekológia / Ichtyologický prieskum Likavčianka 2018                                            Fotoalbum / Ekológia / Ichtyologický prieskum Čutkovský potok 2018                                    Fotoalbum / Rôzne / Ikry v Čutkovskom potoku 2018                                                                Fotoalbum / Zaujímavosti / Brigáda RS na Váhu 2018                                                                Fotoalbum / Zarybňovanie  -------------   zarybnenie našich revírov PP, Li, Hl  2018                                  

 

 

 

OZNAM - LOV NA VN LIPTOVSKÁ MARA

14. 6. 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.

V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu SRZ-Rada Žilina, Odboru tečúcich vôd a výroby pre RVPS LM z VN Liptovská Mara vzorky 3 kusov zubáča, 1 kus boleňa, 1 kus šťuky a 1 kus kapra, ktoré boli zaslané na rozbor zameraný na obsah ťažkých kovov v ich svalovine. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si dal zároveň na vlastné náklady vyšetriť ďalších 10 kusov zubáča veľkoústeho vo veľkosti od 48 – 63 cm. Zo všetkých uvedených vzoriek bola nadlimitná len vzorka boleňa dravého. Všetky uvedené vzorky dosiahli podlimitné hodnoty a preto Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši dnes (14.6.2018) zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho. Žiadame aby loviaci rybári postupovali pri love boleňa dravého v súlade s vydaným veterinárnym opatrením č. 2561/2018 a neprivlastňovali si boleňa dravého z VN Liptovská Mara.  Tento zákaz platí do jeho odvolania.

 

SPRAVODAJCA 2018

20. 2. 2018

Tu si môžte stiahnuť SPRAVODAJCU na rok 2018 Spravodaj 2018.pdf

 

PREDAJ ROČNÝCH POVOLENÍ V ROKU 2018

20. 12. 2017

Vydávanie povolení v roku 2018

Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež ( pre ružomberských členov aj rybárske lístky ) sa budú predávať v Rybárskom dome  na ulici Ľ. Fullu č.2. A to každý štvrtok od 04.01.2018 v čase od 16.00 do 18.00 hodiny do konca mája. Predaj bude prebiehať v zadnej časti rybárskeho domu.

Upozorňujeme členov, že každý rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a musí vyplniť tlačivo – objednávka 2018 alebo objednávka 2018 - excel 98-2003

 

 

UPOZORNENIE !!

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2018 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte mu nebude vydané povolenie na rybolov. 

Druhy a ceny povolení na rybolov v roku 2018

Duh povolenia Cena (Eur.-)
Miestne na vody kaprové 33
Miestne na vody pstruhové 30
Miestne na vody lipňové 30
Miestne na vody kaprové (6 - 14 rokov) 10
Miestne na vody pstruhové (6 - 14 rokov) 15
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov) 17
Zväzové povolenie KAPROVÉ 35/10(6-14r)
musí byť zakúpená miestna kaprová
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ 35
musí byť zakúpená miestna lipňová
Členská známka dospelí 20
Členská známka mládež 14
Ročný rybársky lístok 7
Trojročný rybársky lístok 17
Povolenie na lov hlavátky  60

 

Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné doniesť si novú fotografiu.

Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 30 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca. V opačnom prípade musia členovia uhradiť spomínané zápisné 30  €.  Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku. Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do 15 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.

Nezabudnite si splniť brigádnickú povinnosť.V prípade neodpracovanej brigády musí člen uhradiť 30 €.

 

 

Predaj hosťovacích povolení v roku 2018

18. 12. 2017

 

Rybársky obchod THYMALLUS - Š.Moyzesa č.5, 034 01 Ružomberok

Pondelok - Piatok od 8.30 do 17.00 hod

Sobota 8.30 do 12.00 hod.                                        Tel.kontakt:  0917 880 441


Rybárska krčma Ivachnová - obec Ivachnová

Pondelok - Sobota od 6.30 do 22.00 hod

Nedeľa 9.00 - 10.00 / 14.00 - 20.00 hod             Tel. kontakt: 0908 202 213