Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na  stránke MsO SRZ Ružomberok igor.jpg                                                   Ľudovíta Fullu 2, 034 01 Ružomberok

email: srzruzomberok@gmail.com

Admin: lukaskollarik@gmail.com

 

Oznamy pre členov MsO SRZ Ružomberok

16. 10. 2018

POČET PRIVLASTENÝCH RÝB NA JEDNO POVOLENIE V ROKU 2019                  Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý. U pstruhového a lipňového povolenia sa jedná o maximálne 40 kusov pstruha potočného a lipňa tymiánového.                        ZMENA CIEN POVOLENÍ V ROKU 2019                                                                      Rada SRZ schválila zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 EUR a 2 Eurá ostávajú základnej organizácii SRZ Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom odvod pre Radu SRZ bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 Eurá. viac info nájdete na www.srzrada.sk                                                                                                          

 

Predaj hlavátkových povolení pre rok 2018

27. 9. 2018

Predaj povolení každý utorok na rybárskom dome ul. Ľ.Fullu č.2 v Ružomberku od 16:00 - 17:00 hod. Kontakt: 0915 950 065

Ceny: člen MsO SRZ Ružomberok 60.- Eur / 10 vychádzok + brigáda                                                        člen SRZ 70.- Eur / 10 vychádzok                                                                                                    nečlen SRZ 200.- Eur / 10 vychádzok

  

 

 

Brigády jeseň 2018

11. 9. 2018

Brigády jeseň 2018

Upozorňujeme členov MsO SRZ Ružomberok, že brigády  v roku 2018 sa uskutočnia podobne ako vlani a teda nasledovne:

Rybníky MsO v Štiavničke

Brigády sa uskutočnia na jeseň v mesiacoch september, október, november. Zraz bude vždy v každú sobotu od 8.00 hod. Brigády na rybníkoch sa budú vyhlasovať aj cez pracovný týždeň, ale len podľa potreby. Na brigády na rybníky žiadame členov, aby sa primerane obliekli a nosili si so sebou čižmy (najlepšie dlhé). Prípadné brigády v lete budú organizované kvôli koseniu a úprave rybného hospodárstva a budú vyhlasované vždy osobitne podľa aktuálnej potreby. Ak však členovia MsO budú mať záujem vykonať brigádu aj individuálne je to možné, ale je potrebné si ju vopred dohodnúť s p. Zontágom (0908 891 465), s p. Piterkom (0907 257 042) alebo p. Mirjanským (0905 902 899).

Ostatná brigádnická činnosť

Brigády mimo rybníkov budú vyhlasované osobitne len podľa potreby a to najmä na čistenie vodných tokov, upratovanie v rybárskom dome alebo pri inej činnosti MsO (kultúrno – spoločenské akcie a športové súťaže). Brigády si môžu zorganizovať aj samotní členovia, ale musí byť vopred informovaný hospodár MsO – p. Zontág (0908 891 465), alebo  – p. Mirjanský (0905 902 899), alebo p. Kulak (0908 838 272). Ide najmä o uskutočňovanie brigád v jednotlivých obciach. Upozorňujeme členov, že pokiaľ sa brigáda vopred neoznámi a následne neodkontroluje, nebude uznaná.

Okrem webovej pozvánky na brigády bude oznam o ich uskutočnení vyvesený aj na úradných tabuliach MsO v Rybárskom dome na Fullovej ulici, na ulici A. Bernoláka /oproti budove Allianz – Slovenská poisťovňa/, alebo v obci Ivachnová pri rybárskej krčme.

Príďte si splniť svoju základnú členskú povinnosť!

 

Nové na stránke

23. 7. 2018

V časti Menu / Články a správy - nájdete 2 pekné  články o revíroch MsO SRZ Ružomberok.

Nové foto:

Fotoalbum / Rybárske preteky / LRU plávaná Hrabovo 2018                                                   Fotoalbum / Ekológia / Ichtyologický prieskum Likavčianka 2018                                            Fotoalbum / Ekológia / Ichtyologický prieskum Čutkovský potok 2018                                    Fotoalbum / Rôzne / Ikry v Čutkovskom potoku 2018                                                                Fotoalbum / Zaujímavosti / Brigáda RS na Váhu 2018                                                                Fotoalbum / Zarybňovanie  -------------   zarybnenie našich revírov PP, Li, Hl  2018                                  

 

 

 

SPRAVODAJCA 2018

20. 2. 2018

Tu si môžte stiahnuť SPRAVODAJCU na rok 2018 Spravodaj 2018.pdf

 

PREDAJ ROČNÝCH POVOLENÍ V ROKU 2018

20. 12. 2017

Vydávanie povolení v roku 2018

Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež ( pre ružomberských členov aj rybárske lístky ) sa budú predávať v Rybárskom dome  na ulici Ľ. Fullu č.2. A to každý štvrtok od 04.01.2018 v čase od 16.00 do 18.00 hodiny do konca mája. Predaj bude prebiehať v zadnej časti rybárskeho domu.

Upozorňujeme členov, že každý rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a musí vyplniť tlačivo – objednávka 2018 alebo objednávka 2018 - excel 98-2003

 

 

UPOZORNENIE !!

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2018 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte mu nebude vydané povolenie na rybolov. 

Druhy a ceny povolení na rybolov v roku 2018

Duh povolenia Cena (Eur.-)
Miestne na vody kaprové 33
Miestne na vody pstruhové 30
Miestne na vody lipňové 30
Miestne na vody kaprové (6 - 14 rokov) 10
Miestne na vody pstruhové (6 - 14 rokov) 15
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov) 17
Zväzové povolenie KAPROVÉ 35/10(6-14r)
musí byť zakúpená miestna kaprová
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ 35
musí byť zakúpená miestna lipňová
Členská známka dospelí 20
Členská známka mládež 14
Ročný rybársky lístok 7
Trojročný rybársky lístok 17
Povolenie na lov hlavátky  60

 

Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné doniesť si novú fotografiu.

Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 30 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca. V opačnom prípade musia členovia uhradiť spomínané zápisné 30  €.  Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku. Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do 15 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.

Nezabudnite si splniť brigádnickú povinnosť.V prípade neodpracovanej brigády musí člen uhradiť 30 €.

 

 

Predaj hosťovacích povolení v roku 2018

18. 12. 2017

 

Rybársky obchod THYMALLUS - Š.Moyzesa č.5, 034 01 Ružomberok

Pondelok - Piatok od 8.30 do 17.00 hod

Sobota 8.30 do 12.00 hod.                                        Tel.kontakt:  0917 880 441


Rybárska krčma Ivachnová - obec Ivachnová

Pondelok - Sobota od 6.30 do 22.00 hod

Nedeľa 9.00 - 10.00 / 14.00 - 20.00 hod             Tel. kontakt: 0908 202 213