Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy pre členov MsO SRZ Ružomberok

16. 10. 2018

POČET PRIVLASTENÝCH RÝB NA JEDNO POVOLENIE V ROKU 2019                  Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22.9.2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý. U pstruhového a lipňového povolenia sa jedná o maximálne 40 kusov pstruha potočného a lipňa tymiánového.                                                                                    ZMENA CIEN POVOLENÍ V ROKU 2019                                                                      Rada SRZ schválila zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 EUR a 2 Eurá ostávajú základnej organizácii SRZ Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom odvod pre Radu SRZ bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 Eurá