Choď na obsah Choď na menu
 


Prispejte 2% z Vašich daní a podporte tak život v našich vodách!

7. 1. 2018

Milí priatelia, rybári,

aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať o podporu našich aktivít (ochrana a tvorba životného prostredia, oblasť podpory športu, detí a mládeže) formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov. Tieto je možné podľa platnej legislatívy poukázať na rozvoj a podporu rôznych aktivít. Aj naša organizácia využila túto možnosť a splnila registračnú povinnosť pre získanie týchto prostriedkov.

Poskytnutie 2% pre Vás NEZNAMENÁ ŽIADEN VÝDAVOK NAVYŠE. Ide o časť dane, ktorú ste už zo zákona zaplatili príslušnému daňovému úradu. Zákon Vám však dáva možnosť určiť príjemcu, ktorému daňový úrad poukáže časť už z Vami zaplatenej dane. Ak tak neurobíte, štát Vami zaplatenú daň presunie do štátneho rozpočtu. Minimálna výška príspevku pre zamestnancov a fyzické osoby je 3,32€ a pre právnické osoby 8,30€.

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % TU

 

Postup krokov v prípade darovania 2% našej organizácii sa líši podľa toho, či ich chcete poukázať ako:

  1. zamestnanec:
  1. požiadajte Vášho zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017,
  2. na základe Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ktoré je k dispozícii predvyplnené nižšie.
  3. pošlite/ doručte Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní príslušnému daňovému úradu podľa miesta Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. 4. 2018, resp. obe tlačivá do 27. 4. 2015 do budovy Rybárskeho domu Ľ. Fullu 2 v Ružomberku a my ich za Vás odovzdáme daňovému úradu.

 

  1. fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% je súčasťou daňového priznania, ktoré je potrebné podať na daňový úrad do 31. 3. 2018 a do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% pre fyzické osoby.

 

  1. právnická osoba:
  • v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 3% z dane. Daňové priznanie je potrebné doručiť daňovému úradu do 31. 3. 2018. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

 

Identifikačné údaje prijímateľa, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní:

Obchodné meno:        Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Ružomberok

Sídlo:                          Ľ. Fullu 2, 034 01 Ružomberok

Právna forma:             občianske združenie

IČO/SID:                   00178209/507

V prípade nejasností s poukázaním tohto príspevku resp. vyplnením tlačiva Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% nás môžete kontaktovať osobne každú utorok a štvrtok medzi 16.00 a 17.00 v Rybárskom dome na ul. Ľ. Fullu v Ružomberku, kde Vám radi poskytneme všetky potrebné informácie, resp. pomôžeme s vyplnením tlačiva.

Časový harmonogram

15. 1. 2018 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018

15. 2. 2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31. 3. 2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30. 4. 2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)