Choď na obsah Choď na menu
 


Oznamy pre členov MsO SRZ Ružomberok

7. 1. 2019

                                                                          

NOVÝ ZÁKON O RYBÁRSTVE PLATNÝ OD 1.1.2019 TU: Zákon 216/2018

NOVÁ VYHLÁŠKA K ZÁKONU O RYBÁRSTVE TU:Vyhláška 381/2018

objednavka-2019-new (1).xlsx

objednavka-2019-new Excel 97-03.xla

objednavka-2019-new (1).pdf

Spravodaj 2019 NEW.doc

Spravodaj 2019.pdf

 

Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné doniesť si novú fotografiu.

Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 50 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca. V opačnom prípade musia členovia uhradiť spomínané zápisné 50  €.  Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku. Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do 14 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.

Nezabudnite si splniť brigádnickú povinnosť.V prípade neodpracovanej brigády musí člen uhradiť 30 €.

Od roku 2019 je poplatok za neodpracovanú brigádu schválený výborom MsO SRZ Ružomberok 50 €. Čiže kto si neodpracuje v roku 2019 brigádu, v roku 2020 pri kúpe povolení zaplatí 50 €.

UPOZORNENIE !!

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2019 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte mu nebude vydané povolenie na rybolov.