Choď na obsah Choď na menu
 


Brigády členov MsO v roku 2020

29. 4. 2020

 Brigády členov MsO Ružomberok    v roku 2020

01.10.2020

MsO SRZ Ružomberok nepovoľuje konanie brigád s viac ako dvomi osobami. Platí oznamovanie brigád prostredníctvom zaslania informácie na brigadyrk@gmail.com (zaslanie informácie vopred s priloženými údajmi o mieste konania brigády a menným zoznamom účastníkov s telefonickým kontaktom na vedúceho brigády; po skončení brigády vedúci brigády zašle na uvedený e-mail s fotodokumentáciou).

Členovia sa môžu zúčastniť brigád aj na Rybnom hospodárstve pri Štiavničke a to od 1.10. do 30.11 (každú sobotu od 8.00 h.). Vstup na rybné hospodárstvo v rúšku, šatke, šále... Zákaz zgrupovania osôb! Na RH určujú prácu a rozdelenie osôb  p. Mirjanský a p.Piterka. Riadte sa ich pokynmi.         Ak člen využije možnosť vykonať brigádu na Rybnom hospodárstve, nemusí sa vopred nahlasovať prostredníctvom e-mailu.   Ďakujeme za pochopenie

                                Oznamujeme členom MsO SRZ Ružomberok, že od 1.5. 2020 je možné  odrobiť si brigádu aj na ľubovoľnom revíry našej MsO, ktorá bude uznaná na základe tejto inštrukcie:

 1. Brigády sa môžu uskutočniť len v sobotu alebo nedeľu
 2. Pred odpracovaním brigády bude povinnosť oznámiť konanie brigády dopredu

na e-mail: brigadyrk@gmail.com

        Pred brigádou

 • Poslať informáciu o lokalite na e-mail brigadyrk@gmail.com, kde sa bude vykonávať brigáda, termín brigády, druh práce a mená členov s telefonickým kontaktom
 • do predmetu e-mailu treba uviesť: pred_mená zúčastnených členov
 • Odfotiť a poslať fotku miesta čistenia brigády

         Po brigáde

 • Odfotiť a poslať fotku po vykonaní brigády
 • Do predmetu e-mailu treba uviesť : po_mená zúčastnených členov
 • Na fotke musia byť vyfotení iba 2ja nahlásení členovia, ktorí vykonali brigádu spolu napr. s vyzbieraným odpadom, alebo výsledkom iného druhu brigády (nezabudnúť na nasadené rúška!)
 • Vyseparovať odpad !
 • Odviesť vyseparovaný odpad na zberný dvor
 1. Brigády sa môžu zúčastniť najviac dvaja členovia len s nasadeným rúškom na tvári a s ochrannými rukavicami na rukách
 2. Tento spôsob konania brigád platí do odvolania
 3. V prípade, že nebude dodržaná táto inštrukcia, brigáda nebude uznaná!

Čo s odpadom? Odpad treba separovať a to na plasty, sklo, kovy a ostatný odpad. Rybári z okresu Ružomberok môžu vyzbierané separované vrecia doniesť na zberný dvor technických služieb a to v otváracích dňoch (pondelok, streda, piatok) od 10.00 – 16.00 hod. V sobotu od 9.00 - 15.00 hod. Rybári z ostatných obcí separovaný odpad donesú na obecné zberné dvory.