Choď na obsah Choď na menu
 


Brigády

Smernica  č.1/2023 pre

Organizovanie brigád a brigádnickej činnosti

MsO SRZ Ružomberok

 

Úvodné ustanovenia

 1. Odpracovanie brigády patrí medzi základnú povinnosť člena SRZ. V súlade so „Stanovami SRZ - § 6, bod 2, písmeno e)", sú všetci členovia SRZ povinní splniť brigádnickú povinnosť.

 

 1. Brigády v MsO SRZ Ružomberok sa vykonávajú v období od 1.apríla do 31.októbra  v príslušnom kalendárnom roku v rozsahu uvedenom nižšie.

 

 1. Od brigádnickej činnosti v MsO SRZ Ružomberok sú oslobodení:
 1. mládež do 18 rokov (v kalendárnom roku, v ktorom člen dovŕši 18 rokov je povinný brigádu vykonať),
 2. ženy,
 3. členovia, ktorí v danom roku dovŕšili vek 63 rokov a starší,
 4. invalidní dôchodcovia a ZŤP (po preukázaní invalidity príslušným dokumentom).

 

Práva a povinnosti členov zväzu

 1. Členovia majú právo:
 1. zaobstarať si za seba náhradu t.j. brigádu za člena môže po nahlásení a dohode s organizátorom brigády odpracovať aj iná osoba.

 

 1. Členovia majú povinnosť:
 1. odpracovať 1 brigádu ročne,
 2. v prípade nevykonania brigády v danom roku sú povinný zaplatiť finančnú kompenzáciu stanovenú výborom MsO SRZ Ružomberok,
 3. prihlásiť sa na brigádu najneskôr 2 dni pred jej začiatkom organizátorovi,
 4. sú povinný riadiť sa pokynmi organizátora brigády,
 5. zabezpečiť si primerané oblečenie a ochranné pomôcky podľa pokynov organizátora.

 

 

 

Práva a povinnosti organizátorov brigád

 1. Organizátor brigády má právo:
 1. stanoviť maximálny počet brigádnikov potrebných na konkrétnu brigádu,
 2. zrušiť brigádu, ak sa na brigádu prihlási menej ako 5 ľudí.
 3. zrušiť brigádu v prípade nepriaznivého počasia

 

 1. Organizátor brigád je povinný:
 1. ohlásiť termín a miesto konania brigády najneskôr 5 dní pred jej začiatkom,
 2. viesť prezenčnú listinu na každej brigáde, ktorá obsahuje (meno – priezvisko – dátum narodenia - dátum konania brigády – vykonávaná činnosť – podpis organizátora brigády – podpis brigádnika – súhlas so spracovaním osobných údajov)
 3. viesť databázu odpracovaných brigád vo forme (meno – priezvisko – dátum narodenia - dátum konania brigády – vykonávaná činnosť – podpis organizátora brigád).

 

Dodatočné ustanovenia

 1. Dodatočné informácie
 1. v prípade nepredvídaných podmienok, zmeny pandemickej situácie bude možné vykonať brigádu aj individuálne, ak to organizátor umožní,
 2. každý člen, ktorý sa zúčastňuje brigády zodpovedá za svoju bezpečnosť príp. za bezpečnosť svojich rodinných príslušníkov. MsO SRZ Ružomberok nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy vzniknuté počas brigádnickej činnosti.

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                           Výbor MsO SRZ Ružomberok

 

Príspevky

Liptovská Lúžna (22.4)

14. 4. 2023

Vážení členovia,

dňa 22.4 sa bude konať brigáda v Liptovskej Lúžnej. Bude sa čistiť potok a brehy.
Zraz: 7:30 Liptovská Lúžna nižný koniec, pri Jednote
Vedúci brigády: Tomáš Vierik
Kontakt a prihlasovanie: 0915 274 407

Výbor MsO SRZ Ružomberok

 

Revúca (22.4)

12. 4. 2023

Vážení členovia,

dňa 22.4 sa bude konať brigáda na rieke Revúca. Budú sa čistiť brehy od odpadu.
Zraz: 8:00 parkovisko na Podsuchej
Zodpovedná osoba: Tomáš Holík
Nahlasovanie na t.č.: 0918 127 669
Je potrebne si priniesť broďáky a pracovné rukavice.

Výbor MsO SRZ Ružomberok
 

 

Partizánska Ľupča (22.4)

3. 4. 2023

Vážení členovia,

dňa 22.4 sa uskutoční brigáda v Partizánskej Lupči.
Činnosť: čistenie potoka a brehov
Začiatok: 8:00 pri obecnom úrade
Prihlasovanie a kontakt na vedúceho brigády: 0905 133 205

Výbor MsO SRZ Ružomberok