Choď na obsah Choď na menu
 


Environmentálny deň

18. 10. 2010

Mondi SCP si stanovilo za cieľ byť environmentálnou superfirmou

Počas Environmentálneho dňa predstavil prezident firmy nové kľúčové zameranie spoločnosti: starostlivosť o životné prostredie do každého detailu.

 

Ružomberok, 13.10.2010:

Cieľ byť jednou z environmentálne najzodpovednejších firiem na Slovensku predstavil počas tradičného Environmentálneho dňa prezident Mondi SCP, Roman Senecký. Tradícia organizovania týchto dní dva razy ročne túto skutočnosť len potvrdila. Envirodni majú za cieľ viesť aktívny dialóg so zástupcami širokej verejnosti a poskytujú jedinečnú príležitosť pre spoločné stretnutia starostov obcí okolitej komunity, zástupcov štátnej správy aj neziskových organizácií a pochopiteľne firmy.

„Hoci je dnes ekologická zodpovednosť firiem na Slovensku viac záležitosťou ich rozhodnutia v rámci dobrého spolunažívania s komunitou, do budúcnosti takéto správanie stále silnejšie budú vyžadovať zákazníci,“ hovorí Roman Senecký. „To, čo je dnes považované za najlepšie, bude zajtra bežný štandard. Preto v pokroku nikdy nesmieme zastaviť,“ dodáva. Toto smerovanie plne zapadá do vízie spoločnosti stať sa najlepším výrobcom celulózy a papiera s bezpečnou prevádzkou a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. „Chceme, aby sa hodnotenie dopadu našej činnosti na životné prostredie stalo úplne samozrejmou súčasťou našich pracovných postupov. Už sme to dokázali v oblasti bezpečnosti práce. Ak týmto hodnotám človek verí, dbá na ne neustále. Konať v podniku je rovnaké ako konať vo vlastnej záhrade“, vysvetľuje R.Senecký.

Firma pracuje na intenzívnej kampani medzi zamestnancami s cieľom osvojenia si osobných záväzkov a zodpovedností. Táto kampaň spoločne s bezpečnou prácou a zdravým životným štýlom je hlavnou komunikačnou líniou smerom k zamestnancom v súčasnosti. Zameriava sa na nulové úniky, šetrenie vodou, šetrenie energiou, znižovanie množstva odpadov a ich separáciu, znižovanie emisií a zápachu ako i čistotu a poriadok v prevádzkach. „Environmentálnu výkonnosť oceníme každý kvartál a za pozitívny prístup k životnému prostrediu, za pozitívne činy, aktivity, prevenciu a osobný kladný postoj k problematike životného prostredia dáme zamestnancom drobné ocenenie“, predstavuje motivačný systém ako podporný nástroj kampane Oľga Šotolová, riaditeľka kvality v Mondi SCP.

Environmentálny deň predstavuje i sériu prezentácií k aktuálnym témam životného prostredia. Alena Kovaľová z Regionálneho environmentálneho poradenského a informačného strediska Žilina predstavila publiku aktuálnu výzvu Operačného programu Životné prostredie - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. RNDr. Slavka Tóthová, PhD. z Národného lesníckeho centra, Výskumnej stanice Košice priblížila druhotné využitie drevného popola na hnojenie pôdy s lesnými porastmi, čo v súčasnosti centrum testuje na štyroch rôznorodých slovenských lokalitách. Miroslav Zontág z Mondi SCP predstavil tohtoročné aktivity na Spoločnej čistiarni odpadových vôd (SČOV) v mestskej časti Ružomberka, Hrboltová. Táto čistiareň nielen čistí odpadové vody z Mondi SCP, ale z 24% i odpadové vody z mesta a okolia. Pri nákladoch 240.000 EUR Mondi SCP nainštalovalo nové prevzdušňovacie zariadenie (Messnerove platne), ktorých účelom je lepšie prevzdušňovanie odpadových vôd v biologickom stupni (tzv. aktivácii), čím sa zlepší čistiaci proces a eliminuje zápach. Za účelom zlepšenia čistiaceho procesu je v súčasnosti testovaná aplikácia kvapalného kyslíka v aktivácii, v objeme investície  50.000 EUR. Spoločný menovateľ – eliminácia zápachu – je platný aj pre sanáciu biofiltra. Inštalácia Messnerových platní bude ešte pokračovať v tomto i nasledujúcom roku a investície do nich sa vyšplhajú na ďalších 400.000 EUR. Pre rok 2011 sú pripravené ďalšie projekty na elimináciu zápachu v lokalite v hodnote presahujúcej 300.000 EUR. I tieto finančné ukazovatele finančne nenávratných investícií podčiarkujú vyhlásenie prezidenta Mondi SCP o naplnení vízie spoločnosti so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Správne smerovanie potvrdila aj nominácia do pätice najlepších spoločností v prestížnych oceneniach PPI Awards, kde Mondi SCP so svojou Environmentálnou stratégiou figuruje medzi päticou najlepších spoločností sveta.