Choď na obsah Choď na menu
 


Školenie nových členov

1. 3. 2010

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Ružomberok

 

POZVÁNKA

na školenie začínajúcich členov pre rok 2010

 

Podľa stanov SRZ každý novoprijatý člen musí absolvovať základné školenie a skúšky, na základe ktorých mu budú vydané doklady na rybolov. Školenie a skúšky sa uskutočnia vždy od 16.00 hod. v budove Rybárskeho domu v Ružomberku v dňoch:

 

4. marca 2010: Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z.. a vyhláška č.238/2002 Z.z.. Ďalšie predpisy vyplývajúce z miestneho rybárskeho poriadku (resp. nové prijaté predpisy o rybárstve).

                                               Lektor: p. Kubačka, 2  hod.

 

11. marca 2010: Rybárske náčinie a výstroj. Spôsoby lovu.

                                               Lektor: Mgr. Seleši,  Mgr. Moravčík2 hod.

 

18. marca 2010: Zriaďovanie udice, viazanie háčikov, rybárske uzly, hody záťažou a muškou.

 

25. marca 2010: Anatómia a fyziológia rýb. Poznávanie rýb.

                                                                       Lektori: Ing. Zontág, 2 hod.

                                                                          

 

            1. apríla 2010: Záverečné skúšky.

                                                                                  Lektori a prísediaci

 

Ďalšia možnosť preskúšania bude v dňoch: 6. a 13. apríla 2010 v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Ružomberok na Fullovej ulici č.2

 

Úhrada nákladov za školenia: 10 €

Poplatok za skúšky:                10 €

 

 

Upozornenie: účastníci školenia nemôžu mať viac ako jednu absenciu, pretože nebudú môcť absolvovať záverečné skúšky.

 

Adresa: Rybársky dom MsO SRZ , ul. Fullova č. 2, 034 01 Ružomberok.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutia a prajeme Vám úspešné absolvovanie záverečných skúšok!

 

 

            Pavol Kubačka,v.r.                                                  Marius Korčák,v.r.

               Tajomník MsO                                                           Predseda MsO