Choď na obsah Choď na menu
 


Vydávanie povolení v roku 2020

Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež ( pre ružomberských členov aj rybárske lístky ) sa budú predávať v Rybárskom dome  na ulici Ľ. Fullu č.2. A to v januári každý štvrtok od 09.01.2020 v čase od 16.00 do 18.00 hodiny. Predaj povolení bude v zadnej časti rybárskeho domu ( bývalý  rybársky obchod ). 

Upozorňujeme členov, že každý rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a musí vyplniť tlačivo objednávka povolení. 

Objednávka formát Excel: objednavka-2020..xlsx alebo objednavka-2020-excel-97-2003...xls                                                                                       

Objednávka formát PDF: objednavka-2020..pdf

 

 

Druhy a ceny povolení na rybolov v roku 2020

Duh povolenia Cena (Eur.-)
Miestne na vody kaprové 33
Miestne na vody pstruhové 37
Miestne na vody lipňové 30
Miestne na vody kaprové (6 - 14 rokov) 10
Miestne na vody pstruhové (6 - 14 rokov) 15
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov) 17
Zväzové povolenie KAPROVÉ 40/10(6-14r)
musí byť zakúpená miestna kaprová
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ 40
musí byť zakúpená miestna lipňová
Členská známka dospelí 26
Členská známka mládež 17
Ročný rybársky lístok 7
Trojročný rybársky lístok 17
Povolenie na lov hlavátky / nečlen 100 / 200


Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné doniesť si novú fotografiu.

Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 50 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca. V opačnom prípade musia členovia uhradiť spomínané zápisné 50  €.  Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku. Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do 14 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.

Nezabudnite si splniť brigádnickú povinnosť.V prípade neodpracovanej brigády musí člen uhradiť 50 €.

Od roku 2019 je poplatok za neodpracovanú brigádu schválený výborom MsO SRZ Ružomberok 50 €. Čiže kto si neodpracuje v roku 2019 brigádu, v roku 2020 pri kúpe povolení zaplatí 50 €.

UPOZORNENIE !!

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2019 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte mu nebude vydané povolenie na rybolov.