Choď na obsah Choď na menu
 


Vydávanie povolení v roku 2021

PREDAJ ROČNÝCH POVOLENÍ KONČÍ 1.6.2021 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý proces trvá 2-3 týždne!! 

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 MsO SRZ Ružomberok oznamuje, že umožní zakúpenie povolenia našim členom úhradou prevodu na bankový účet s nasledovným postupom:

Na e-mail povolenky@gmail.com s predmetom MENO A PRIEZVISKO člena odošle správne vyplnenú objednávku povolení (môže aj viac objednávok). Upozorňujeme, že výsledná suma pre platbu bude len jedna ako súčet objednávok a rovnako iba  jeden variabilný symbol. V prípade ZŤP, invalidity, študenta je potrebné tieto doklady (scan, foto) poslať spolu s objednávkou.

Po prekontrolovaní  mu bude oznámená suma úhrady, číslo účtu a variabilný symbol formou potvrdzujúceho emailu.  

Forma úhrady môže byť aj poštovou poukážkou – šekom. Nutné uviesť správny variabilný symbol, ktorý vám príde s potvrdzujúcim e-mailom.

Po overení platby (pripísaní na účet) a jej správnej výšky Vám budú vystavené doklady poslané doporučene s doručenkou na adresu trvalého bydliska. Tak isto Vám bude poslaná aj členská známka, ktorú si každý sám nalepí do členského preukazu .       

Preto je potrebné správne vyplnenie objednávky povolení a zadanie variabilného symbolu, ktorý slúži na priradenie k platbe. 

Iná možnosť zakúpenia rybárskeho povolenia nie je možná !!

Objednávky na stiahnutie: objednavka-2021.xlsx alebo objednavka-2021 Excel 97-2003.xls alebo objednavka-2021 PDF.pdf