Choď na obsah Choď na menu
 


PREDAJ HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ / Distribution daily local licence for fishing 2019

Ceny hosťovacích povolení v roku 2019

Druh povolenia Revír Cena (Eur.-)
Denné na pstruhové vody BEZ PRIVLASTNENIA ÚLOVKU člen SRZ VN Čutkovo, Váh č.19B  10
Denné na pstruhové vody BEZ PRIVLASTNENIA ÚLOVKU nečlen SRZ VN Čutkovo, Váh č.19B  20
Denné na pstruhové vody S PRIVLASTNENÍM ÚLOVKU člen SRZ Revúca, Váh č.19A, Ľupčianka, Teplianka, Likavka   15
Denné na pstruhové vody S PRIVLASTNENÍM ÚLOVKU nečlen SRZ Revúca, Váh č.19A, Ľupčianka, Teplianka, Likavka   20
Denné na lipňové vody BEZ PRIVLASTNENIA ÚLOVKU člen SRZ Váh č.18C 10
Denné na lipňové vody BEZ PRIVLASTNENIA ÚLOVKU nečlen SRZ Váh č.18C 20
Denné na lipňové vody S PRIVLASTNENÍM ÚLOVKU člen SRZ Váh č.18A 15
Denné na lipňové vody S PRIVLASTNENÍM ÚLOVKU nečlen SRZ Váh č.18A 20
Denné na kaprové vody člen SRZ  VN Liptovský Sliačik, VN Hrabovo 10
Denné na kaprové vody nečlen SRZ  VN Liptovský Sliačik, VN Hrabovo 20
Denné na kaprové vody   (6-14 rokov) VN Liptovský Sliačik, VN Hrabovo 2

PREDAJCOVIA:

Internet:  http://www.thymallus.com/rybarske-povolenia

Rybársky obchod THYMALLUS  - Š.Moyzesa č.5, 034 01 Ružomberok

Pondelok - Piatok od 8.30 do 17.00 hod

Sobota 8.30 do 12.00 hod.                                          Tel.kontakt:  0917 880 441

Rybárska krčma Ivachnová

Pondelok - Sobota od 6.30 do 22.00 hod

Nedeľa 9.00 - 10.00 / 14.00 - 20.00 hod                              Tel. kontakt: 0908 202 213                    

Predaj hosťovacích povolení len na revír VN Čutkovo č. 3-0630-4-4 CHAP je možné zakúpiť v Kolibe u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline.                             Tel. kontakt: 0918 394 374

UPOZORŇUJEME LOVIACICH NA ÚPRAVU LOVNÝCH MIER!!

Druh ryby

Úprava lovnej miery

poznámka

Lipeň tymianový

40 cm

Platí pre všetky revíry

Pstruh potočný

40 cm

Váh č.18a a Váh č.19a

Pstruh dúhový

Pstruh potočný 

30 cm

30 cm

Platí pre všetky revíry

Platí pre ostatné revíry MsO

Hlavátka podunajská

90 cm

Platí len pre Váh č.18A

Zubáč veľkoústy

60 cm

Platí len pre VN Hrabovo

Ostatné lovné miery ostávajú v platnosti v zmysle novej Vyhlášky 381/2018

Upravené lovné miery sú schválené MŽP SR a platia pre rybárske revíry MsO SRZ Ružomberok v čase od 1.1. 2018 do 31.12. 2020. Každý loviaci je povinný riadiť sa týmto ustanovením. Jeho nedodržanie sa môže kvalifikovať ako porušenie Trestného poriadku  alebo porušenie Disciplinárneho poriadku, platného od 1.1. 2012. Lov v revíroch „Chyť a Pusť“: Váh č. 18b, Váh č. 19b a  Čutkovo sa riadi ustanovením Zákona, podľa ktorého každá ulovená ryba sa musí pustiť späť do vody.